نوشته های پیشین
موضوعات و مطالب
قانون
1– دانستيم که هذا و هذه اسم اشاره نزديک به معني " اين " مي باشند. حال بايد بدانيم که اسم اشاره به دور در زبان عربي کلمات ذلکَ و تِلکَ به معني "آن" مي باشد.
در ضمن اسم هاي اشاره هذه و تلک براي کلماتي که در آخر آنها "ة" باشد، به کار مي رود. مانند:
هذه شجرةٌ و تلک شجرّة
هذه حديقهٌ و تلک حديقة

2– حروف هجاي عربي (به غير از الف) به دو دسته تقسيم مي شوند که صفت يکي "شمسي " و ديگري " قمري" مي باشد.

حروف شمسي عبارتند از:
ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ل - ن
مي توان اينها را اين گونه حفظ کرد. ۲ تا "ت"، ۳ تا "س"، ۴ تا "ز"، شلندر.

حروف قمري عبارتند از:
ا – ب – ج ح – خ – ع – غ – ف – ق – ک – م – ه – و – ي
مي توان اينها را اين گونه حفظ کرد: عجب خوک احمقيه، فخ.
فرق آنها در اين است که هرگاه "ال" بر سر يکي از حروف شمسي در آيد، لام آن در تلفظ حذف شده، حرف شمسي، مشدد خوانده مي شوند.
مانند:
(اصل کلمه) (تلفظ) (نوشتن (املاء))
اَلشَمس -> اَششَمس -> اَ لشمس
ولي هر گاه "ال " بر سر يکي از حروف قمري در آيد در خواندن آن هيچ تغييري ايجاد نمي شود. مانند:
(اصل کلمه) (تلفظ) (املاء)
اَلقَمَر -> القَمَر -> اَلقََمَر
تلفظ صحيح حروف شمسي و قمري چه در زبان عربي و چه در کلمات عربي زبان فارسي بايد رعايت
شود. کلمات جديد
خير -> خوبي
وَعد -> وعده
الجنة -> بهشت


نویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

ادبیات عرب

· زبان عربی گذشته از پیوند هزارو چند ساله اش با زبان فارسی ، زبان دین ماست و لذا برای بررسی آن حتما لازم است که ادبیات عرب و تاریخ ادبیات عرب بررسی شود . تا دوره های ادبی از جاهلیت تا عصر ما و آثار هر عصر و نیز عوامل فرهنگی و غیر فرهنگی موثر در آن ، کاملا روشن شود و تمام خطوط و جزئیات شخصیت روانی و اجتماعی و هنری ادبا به وضوح تصویر شود.عربها واژه ادب رادرمعانی مختلفی به کار می برند ، در زمان جاهلیت به معنی دعوت به طعام مهمانی ( مأدوبه ) بود. و در جاهلیت و اسلام به خلق کریم و حسن معاشرت با خواص و عوام به کار می رفت. سپس بر تهذیب نفس و آموزش صفات پسندیده و معارف و شعر اطلاق شد. در قرن نهم میلادی و قرون بعد از آن همه علوم و فنون را از فلسفه و ریاضیات و نجوم و کیمیا و طب و اخبار و انساب و شعر و جز آن را از آنگونه معارف والا که در بهبود بخشیدن به روابط اجتماعی به کار می آید در بر می گرفت.

· در قرن دوازدهم ، لفظ ادب در شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوط است چون نحو و علوم لغت و عروض و بلاغت و نقد ادبی استعمال شد.

· ادب عربی به دو قسم تقسیم می شود: ادب انشائی یا ایجادی و ادب وصفی یا موضوعی که نخستین آن شامل شعر و نثر است و دومی شامل تحلیل ادبی و تاریخ ادب

فنون ادبی عربی نیز بر دو قسمت می باشند:

· فنون ادبی شعری و فنون ادبی نثری . فنون ادبی شعری عبارتند از شعر قصصی یا حماسی ، شعر غنائی ، شعر تمثیلی و شعر تعلیمی .


ادب عربی قدیم از شعر حماسی و تمثیلی خالی است. زیرا قوم عرب کمتر شهرنشین بود و بیشتر به واقعیت گریش داشت و از این رو تخیلش باور نشده بود. از طرف دیگر شیوه کسب روزی به وسیله شعر که در میان شاعران قوم رواج گرفت جائی برای سرودن اشعار حماسی و تمثیلی باقی نگذاشت. با این همه اگرچه ادب عربی از آثار حماسی بلند و طولانی خالی است از قصائدی که در آنها روح حماسی می باشد خالی نیست.

· اما فنون ادبی نثری عبارتند از تاریخ و خطابه و قصه و تعلیم و رسائل . ادب قدیم عربی از داستانهای طولانی نیز خالی است. عرب نثر را به دو گونه می نوشت:نثر مرسل و نثر مسجع.

پایان

تهیه کننده امیر حسین نایینینویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

}   

}  زبان عربی از صد ها سال پیش با زبان فارسی در آمیخته و در طول چندین سده در عرصه های گفتاری، نوشتاری ، علمی و ادبی ما نفوذ کرده است . اهمیت آموزش زبان عربی دلایل بسیاری دارد که  از میان آنها می توان به مواردي اشاره كرد:

}  1-زبان قرآن و فرهنگ اسلامی :

}  زبان عربی از صد ها سال پیش با زبان فارسی در آمیخته و در طول چندین سده در عرصه های گفتاری، نوشتاری ، علمی و ادبی ما نفوذ کرده است . اهمیت آموزش زبان عربی دلایل بسیاری دارد که  از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

}  2- نقش زبان عربی در فهم ادبیات فارسی :

}  بسیاری از آثار ارزشمند ادبیات فارسی – اعم از نظم و نثر – با زبان عربی در آمیخته اند. طوری که بدون آشنایی با این زبان این گونه آثار معروف ادبی و علمی را نمی توان فهمید. به علاوه بسیاری از اشعار عربی آیات قرآنی، احادیث و روایات عینا در متون نظم و نثر فارسی به کار رفته است . خواندن و درک این متون مستلزم آگاهی نسبی از زبان عربی است .

}  زباه عربی در سده های سوم وچهارم ، زبان رسمی و علمی جهان اسلام بود . از همین رو دانشمندان مسلمان بسیاری از آثار خود را به زبان عربی می نوشتند . شماری زیادی از آثار علمی، ادبی ، فلسفی ، کلامی، ریاضی و نجومی دانشمندان ایرانی مانند زکریای رازی ، ابن سینا اما فخر رازی، ابوریحان بیرونی ، فارابی ، امام محمد غزالی و دیگران به این زبان تالیف شده است . بهره گیری از این آثار ارزشمند فرهنگی که در واقع از مواریث گران سنگ فرهنگ ایرانی– اسلامی هستند عامل دیگری است که بر ضرورت آموختن زبان عربی تکیه بسیار دارد .

}  3 – کامل بودن زبان عربی :

}  با توجه به اینکه دانشمندان ، ادیبان و اهل لغت در ثبت ، ضبط شرح و بیان ظریف و دقایق قرآن بسیار کوشیده اند قواعد و قوانین زبان عربی در طول زمان به حد کمال رسیده و در نتیجه این زبان به صورت یکی از کامل ترین زبان های زنده ی دنیا در آمده است . موردی وجود ندارد که در نحو عربی به آن توجه نشده باشد و از همین جهت بسیاری از مسائل نحوی زبان های دیگر – مانند زبان فارسی – را می توان به کمک نحو عربی مطالعه و بررسی کرد .

} 
4 – زبان عربی پیوند دهنده  گذشته و حال ما :

زبان عربی پل ارتباطی نسل حاضر ما با گذشته ای پر بار و ارزشمند است . هر گونه بی توجهی به این زبان ناخواسته ضررهای جبران ناپذیری به جامعه و مردم وارد خواهد کرد .

}  5- زبان عربی یک ملت :

}  نکته ی مهمی که همه ی مسلمانان باید به آن توجه کنند این است که زبان عربی زبان یک ملت بزرگ و واحد یعنی (ملت اسلام ) است. تنها شرط پیوستن به این جامعه ی عظیم انسانی، اعتقاد به آیین مقدس اسلام و باورهای مشترکی است که خواستگاه واحدی دارند .همه ی فرایض دینی به زبان عربی انجام می گیرد آموختن این زبان به استحکام اساس وحدت در این جامعه ی بزرگ توحیدی کمک می کند.

}  زبان عربی خاص قوم عرب نیست بلکه با گسترش اسلام ازمالکیت این قوم خارج شد و به همه ی اقوام و ملت هایی که اسلام آورده اند تعلق یافته است . بنابراین آموزش و یادگیری آن به معنای آموختن زبان یک قوم خاص نیست بلکه به معنای آموزش زبان قرآن فرهنگ و ارزشهای اسلامی است . تقویت زبان عربی را در حقیقت می توان تقویت فرهنگ و آیین خودی دانست.

}   اصول یادگیری درس عربی :

}  دانشمندان علوم تربیتی و متخصصان روش تدریس ، از یادگیری تعاریف زیادی را ارائه داده اند . به طور کلی یادگیری به ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در رفتار دانش آموزان اطلاق می گردد. البته در صورتی که این تغییرات حاصل تجربه باشند . به عبارت دیگر ایجاد تغییر در دانش ها، مهارت ها  و نگرش های فرد بر اثر تجربه . یادگیری نامیده می شود . معلم درس عربی با توجه به عملکرد دانش آموز می توان تعیین کند که یادگیری او در چه حدی قرار دارد باید به این نکته توجه داشت که هر نوع عمل و فعالیت دانش آموز را رفتار گویند . در حالی که به نتیجه ی عمل و فعالیت او عملکرد گفته می شود . در فرآیند آموزش و ارزش یابی . سنجش عملکرد دانش آموز ضرورت دارد.

}  اکنون به بررسی بعضی از اصول یادگیری می پردازیم . آگاهی معلم عربی از این اصول و به کارگیری انها آموزش و یادگیری درس عربی را آسان تر خواهد کرد

}  -  وضوح و روشنی اهداف درس

}  بیان اهداف آموزشی قبل از شروع درس بر میزان فعالیت و مشارکت دانش آموز در جریان تدریس و یادگیری می افزاید .

}  آگاهی از اهداف مورد نظر از جمله عوامل موفقیت معلم در امر آموزش است .

}  اهداف کلی و آموزشی برنامه ی درس عربی :

}  1-    آشنایی با نظام صوتی و معنایی زبان عربی به منظور درک مفاهیم و معانی دینی و قرآنی.

}  2-    آشنایی با ساختار صرفی نحوی جملات ساده عربی

}  3-    آشنایی با آیات قرآن و احادیث و ترجمه و درک آنها

}  4-    تقویت علاقه ی دانش آموزان به زبان عربی و ترغیب آنها به استفاده ی درست از آموخته ها.

}  5-    تقویت توانایی درست خوانی عبارت ها و متون عربی .

}  6-    تقویت توانایی درست نویسی واژها و عبارات عربی

تهیه کننده فرهاد فامیل رشتیاننویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

به نام خدا

 نام دبیرمحترم:آقای بالادستیان-علی رضاکاروان

زبان عربی (زبان عربی:اللغة العربية)، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی است. و با زبان‌های عبری و آرامی هم‌خانواده‌است.این زبان دارای ۴۲ صیغه می‌باشد که ۱۴ تای ان ماضی و ۱۴ تای بعدی مضارع و۱۴ تای بعد از آن آینده می‌باشد. زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد می‌باشد. ۶زبان رسمی سازمان ملل عبارتند از: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، اسپانیایی و چینی.

عرب‌ها این زبان را «لغة الضاد» نیز می‌نامند زیرا تنها زبانی است که دارای ضاد صامت است. (در زبان آلبانیایی پس از پذیرش اسلام و نفوذ زبان عربی، حرف ضاد وارد آن شد.)

 

 

شمار کسانی که عربی را همچون زبان مادری به کار می‌برند ۱۷۴ تا ۴۴۲ میلیون تن است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور است که کل جمعیت آن‌ها نیز براساس آمار سیا ۳۲۹ میلیون تن است.[۱]

گویشگاه‌ها  

محدودهٔ جغرافیایی را که گویشوران زبان عربی در آن اکثریت را دارند جهان عرب می‌نامند که شامل بیش از ۲۰ کشور می‌شود که از خاورمیانه آغاز شده و تا آفریقای شمال غربی ادامه می‌یابد.

گویش‌ها و لهجه‌ها 

مقوله زبان عربی بر مجموعه زیادی از گویش‌ها و لهجه‌های مختلف دلالت می‌کند که به طور کلی به سه بخش تقسیم می‌شود:

  • عربی کلاسیک یا قرآنی(اللغة العربية الفصحى)،
  • عربی استاندارد یا فصیح و یا کتابی
  • عربی محاوره‌ای یا جلفی و یا دارجة(اللهجة العامية)

در تمام کشورهای عربی لهجه استاندارد جهت تدریس در مدارس و تألیف کتاب‌ها و جراید به کار برده می‌شود.

اما هر منطقه از دنیای عرب، گویش محلی خاص خود را دارد که گاه تفاوت‌های مابین آنها به حدی است که عرب‌ها مجبور به تکلم به عربی کتابی با هم می‌شوند. دلیل وجود تعدد گویش‌ها و لهجات در زبان عربی را تأثیر زبان‌های پیشین موجود در آن مناطق قبل از تسلط زبان عربی بر آن منطقه‌ها دانسته‌اند. در حالت کلی عربی محاوره‌ای را به دو بخش خاورمیانه‌ای و مغربی تقسیم می‌کنند اما به طور دقیق تر عربی دارای ۴ گویش زیر است که هر کدام خود دارای لهجات متعددی است.

از این میان عربی مصری به عنوان گویش محاوره‌ای زبان دوم مشترک بین تمام عرب زبانان به کار می‌رود. و دلیل آن وجود انبوه فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و منابع عربی به این گویش است (مانند فارسی تهرانی که در بین فارسی زبانان ایران به عنون لهجه محاوره‌ای دوم به کار می‌رود.)

تفاوت لهجه‌ها در گویش‌های عامیانه زبان عربی در واژگان، دستور زبان و شیوه تلفظ کلمات به چشم می‌خورد.

بیشترین تفاوت‌ها بین گویشهای غرب و شرق کشورهای عرب زبان وجود دارد برای نمونه‌(کویتی و مراکشی)

در تفاوت‌های مربوط به چگونگی تلفظ می‌توان به چگونگی تلفظ حرف /ق/ اشاره نمود که در لهجه بادیه نشینان و عراقی‌ها /گ/، در لهجه مصری و سوریه /ء/ و در لهجه فلسطینی /ک/ تلفظ می‌شود. ویا چگونگی تلفظ /ج/ که در لهجه مصری /گ/ تلفظ می‌شود مانند الجمهوریة => الگمهوریة و در لهجه لبنانی این حرف نزدیک به /ژ/ تلفظ میگردد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_the_Arab_League.svg/170px-Flag_of_the_Arab_League.svg.png

http://bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png

پرچم اتحادیه عرب، برای زبان عربی مورد به‌کارگیری قرار می گیرد.

تأثیر زبان عربی بر دیگر زبان‌ها 

زبان عربی بر بسیاری از زبانهای دنیا تاثیر گذاشته است، این تاثیر بیشتر بر زبانهایی بوده است که زمانی در حوزه قلمروی فتوحات عربها صحبت می شده اند، زبانهای اردو، فارسی و ترکی بسیاری از لغت های امروزی خود را از زبان عربی گرفته اند . زبانهای امروزی اروپا بسیاری از واژه های علمی و فلسفی خود را از عربی گرفته اند؛ برای مثال، لغت algebra برگرفته از واژه "الجبر" عربی است. این زبان بر دستور زبان و لغات زبانهای اسپانیایی و پرتقالی تاثیر بسیار زیادی گذاشته است، زبانهای مالتی و هندی هم لغات زیادی از عربی دارند، هندی علاوه بر لغات چندین حروف مخصوص عربی را نیز به کار می برد .

تأثیر زبان‌های دیگر بر زبان عربی 

از این میان می‌توان به تأثیر زبان‌های ایرانی و یا رومی کهن بر آن اشاره کرد، حتی در در نصوص قرآن چنین واژه‌هایی نسبتاً به وفور یافت می‌شوند هر چند که زبان عربی بنا بر خاصیت داتی خود که واژه‌ها در آن صرف می‌شوند چهره وامواژه‌ها را چنان دگرگون می‌نماید که تشخیص ریشه آن بسیار دشوار می‌گردد، به عنوان مثال واژه عربی "جلاب" بر وزن "فعال" برگرفته از واژه فارسی "گلاب" است، البته در عربی معادلهای بسیاری برای واژه "گلاب" وجود دارد .

Question book.svg

در متن این مقاله از هیچمنبع و مأخذینام بردهنشده‌است.
شما می‌توانید با افزودن منابع برطبقاصولاثبات‌پذیریوشیوه‌نامهارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آیندهحذف خواهند‌ شد.

از واژه‌های ایرانی و رومی کهن که از دیرباز به زبان عربی وارد شده‌اند می‌توان موارد زیر را نام برد:

از زبان‌های ایرانی 

در عربی: زمان (از زَمان در پهلوی)، مهرگان (مهرجان در عربی معنای جشنواره بخود گرفته‌است)، برنامه (برنامج)، فیروز، تنور، خندق، قناة، قلعة (کلات)، منجنيق, اسفناج، دیوان، برزخ، بلبل، حنا، یاسمین، سرو، عدس، شهی،، آجر، گچ = جص - خنجر= خونگر- طربوش = سرپوش و دهها واژه دیگر...

و در قرآن یکصد کلمه اصل پارسی و یا معرب شده از پارسی وجود دارد که از این نظر پر نفوذترین زبان بر ادبیات قرانی تلقی می‌شود: دین، سراج از چراغ، جند, (دکا دکا = تکه تکه)، سجیل، نمارق (جمع واژه نرمک ایرانی به معنی بالش)، وزیر (از وَچیر پهلوی)، مسک (از مشک پهلوی)، عفریت (از آفرید) و ... [۲] واژه دیگر... [۳]

از زبانهای دیگر 

در زبان عربی می توان لغات جدید را نامگذاری کرد برای مثال لغت policeکه معادل آن در زبان عربی "الشرطه" هست . برای تمامی لغات خارجی که وارد زبان عربی شده اند می توان معادل ساخت، بیشتر لغاتی که از زبانهای دیگر وارد عربی شده اند مفهوم جهانی دارند و برای همین هم در عربی معادل سازی نمی شوند بلکه به لفظ عربی در می آیند . برای مثال "تکنولوژی" یک مفهوم جهانی است، بنابراین واژه سازی نمی شود ولی به جای آن لفظهای واژه مبدا به عربی برگردانده می شوند مثلا به جای گفتن " تکنولوژی" گفته می شود "التکنولوجیه" .بیشتر این واژه‌ها در عرصه سیاست (مانند: الإمبریالیة، الإیدیولوجیا...)، یا هنر و ادبیات (مانند: رومانسیة، فلسفة، فلم (فیلم)، سیناریو (سناریو)...) و یا صنعت و تکنولوژی (مانند: باص، رادیو، ورشه - تلفون، تلفزیون، کمبیوتر...) هستند.[نیازمند منبع]

 

 

 

 

 خلاصه قواعد سال اول

کلمات عربي سه قسم هستند:

۱اسم
۲فعل
۳حرف

 

الف ) تقسيمات اسم:

۱مذکرحقيقي ( رَجُل )،مذکرمجازي ( کتاب )،مؤنثحقيقي (اِمرأة)
۲علامتهايمؤنث
ة = فاطمة
حديقة
ي = کبري
دنيا
اء = زهراء
صحراء
۳مفرد = صادقصديقصادقهصديقه
۴مثني = (انِيْنِ) ->صادقانِصادقتانِصادقَينِصادقَتينِ
۵جمع = سالممکسر

الفجمعسالم :
مذکر (ونَينَ) = صادقونَصادقينَ
مؤنث (ات) = صادقات

ب
جمعمکسر :
صديق = أصدقاء
مَدْرسَه = مدارس

 

ب ) تقسيمات فعل:

۱ماضي:
- بيشتر صيغه هاي فعل ماضي از يک ريشه سه حرفي ساخته مي شوند.
- با اضافه کردن علامتهاي گوناگون (ضماير) به آخر اين ريشه، صيغه هاي مختلف ساخته مي شود.
براي بيشتر اين صيغه ها، علامت ها و يا ضميرهاي متصل وجود دارد.

 

علامتهاي فعل ماضي

۱ - مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

 

۲مثني

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

۳جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

۲مضارع

۱تعدادي از فعلهاي مضارع با «ي» شروع مي شوند.
۲همهصيغههايمخاطبباحرف«ت»شروعميشوند.
۳دوصيغهازصيغههايفعلمضارعبا«أ»و«ن»شروعميشوندودرآخرآنهانيازيبهضميرنيست.
علامتمضارعي،ت،أ،ن + ريشهيفعل + علامتصيغههاان،ون،ين،ن ->فعلمضارع.

تهیه کننده علیرضا کارواننویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

درس سوم

 قانون
1– در زبان عربي براي پرسشي کردن جمله از کلمات مخصوصي استفاده مي شود. مثلاً براي سؤال کردن درباره چيزهاي گوناگون از عبارت: ما هذا ؟ اين چيست ؟ استفاده مي کنيم.
هر گاه در آخر کلمه مورد سؤال " ة " باشد از ما هذه؟ استفاده مي کنيم در غير اينصورت ماهذا را به کار مي بريم.
ما هذه ؟ هذه شجرة
ما هذا ؟ هذا قلم

2– حروف زبان فارسي و عربي هميشه با کمک حرکت خوانده مي شوند و اين حرکات عبارتند از:

عربي

ضمه

فتحه

کسره

 

فارسي

ضمه يا پيش

فتحه يا زبر

کسره يا زير

 

شکل

__ُ__

__َ__

ِِِِِِ

 

مي توان روي حرفي که داراي حرکت نباشد علامت " ه" را قرار داد که نام آن سکون يا جزم است و گاهي حرکت هاي سه گانه فوق، همراه نون ساکن تلفظ مي شوند که در اين صورت نام آنها تنوين است: ًٍ ُ
در ضمن بايد دانست که تغيير يک حرکت معني کلمه را در زبان عربي دگرگون مي کند. مانند:
کَتَبتَ (نوشتي) کَتَبتُ (نوشتم)
إمام (پيشوا) أمام (جلو)
بَر (بيابان) بِر (نيکي) بُر (گندم)

کلمات جديد
مَحفظَةٌ -> کيف
قَمَر -> ماه
وَرَقة -> برگنویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

درس سوم

  قانون
1– در زبان عربي براي پرسشي کردن جمله از کلمات مخصوصي استفاده مي شود. مثلاً براي سؤال کردن درباره چيزهاي گوناگون از عبارت: ما هذا ؟ اين چيست ؟ استفاده مي کنيم.
هر گاه در آخر کلمه مورد سؤال " ة " باشد از ما هذه؟ استفاده مي کنيم در غير اينصورت ماهذا را به کار مي بريم.
ما هذه ؟ هذه شجرة
ما هذا ؟ هذا قلم

2– حروف زبان فارسي و عربي هميشه با کمک حرکت خوانده مي شوند و اين حرکات عبارتند از:

عربي

ضمه

فتحه

کسره

 

فارسي

ضمه يا پيش

فتحه يا زبر

کسره يا زير

 

شکل

__ُ__

__َ__

ِِِِِِ

 

مي توان روي حرفي که داراي حرکت نباشد علامت " ه" را قرار داد که نام آن سکون يا جزم است و گاهي حرکت هاي سه گانه فوق، همراه نون ساکن تلفظ مي شوند که در اين صورت نام آنها تنوين است: ًٍ ُ
در ضمن بايد دانست که تغيير يک حرکت معني کلمه را در زبان عربي دگرگون مي کند. مانند:
کَتَبتَ (نوشتي) کَتَبتُ (نوشتم)
إمام (پيشوا) أمام (جلو)
بَر (بيابان) بِر (نيکي) بُر (گندم)

کلمات جديد
مَحفظَةٌ -> کيف
قَمَر -> ماه
وَرَقة -> برگنویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰

درس اول

  قانون

۱– آشنايي با حروف زبان عربي: همانطور که مي دانيد جملات از ترکيب کلمات ساخته مي شوند. همينطور کلمات از پيوند حروف درست مي شوند. هر زبان تعداد مشخصي حرف دارد، که بدان ها حروف الفبا مي گوييم. در عربي 29 حرف داريم:
أ (همزه) – ب- ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ک – ل – م – ن – و – ه – ا (الف) – ي
با کمي دقت در مي يابيم اين حروف که آنها را حروف هجاء مي نمامند، عيناً مانند حروف زبان فارسي است با اين تفاوت که در زبان فارسي چهار حرف " پ – چ – ژ – گ " بر آنها افزوده شده است.
کلمات جديد:
نافذة -> پنجره
باب -> در
مسلم -> مسلمان
ساعة -> ساعت
طلب -> دانش آموز
صورة -> عکس

۱– هدف اين درس آشنا شدن دانش آموز با ساختن جمله عربي با اسم اشاره هذا و هذه است.
هذا -> اين
هذه -> اين
مي دانيد که اسم اشاره "اين" براي نشان دادن کسي يا چيزي در فاصله نزديک به کار مي رود.


قانون
کلمه " هذه" براي اشاره به کلماتي به کار مي رود که معمولاً آخر آنها " ه " باشد.
تلفظ حروف هجا: در فارسي و عربي فرق زيادي ندارند. مگر در هشت حرف که تلفظ غير صحيح، علاوه بر نادرست بودن سبب مي شود معناي کلمات کاملاً تغيير کند. بنابراين لازم است همانگونه که در خواندن نماز و تلاوت قرآن اين نکات را رعايت مي کنيم، در خواندن ساير جملات عربي نيز حتماً تلفظ صحيح حروف را در نظر داشته باشيم.

مثال:
(حرف) (کلمه عربي) (تلفظ کلمه در فارسي)
ح; حَميم ( صميمي) هميم ( با همت)
ذ; ذکي (پاکيزه) زکي (باهوش)
ص; صار (شد) سار (حرکت کرد)
ض; ظُلل (گمراه شد) زل (لغزيد)
ط; طَل ( شبنم) تل ( تپه )
ظ ; ظاهر (آشکار)زاهر (درخشان)
ع ; عمل (کار)أمل ( اميد)

کلمات جديد
رَجُلٌ <- مرد
حديقةّ <- باغ
موعظةّ <- نصيحت
ماء <- آب
ثوبٌ <- لباس
سيارةّ <- ماشين
اُمةّ <- جامعه، امت
فاکهةّ <- ميوه
امراة <- زن
بقرة <- گاو
نجم <- ستاره
جبل <- کوه
صلاة <- نماز
حمامةّ <- کبوتر
شارع <- خيابان
بيت <- خانه

 نویسنده : امینی در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰
strBlogId="sadraamini1348"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i0) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

عربی
عربی
آخرين مطالب
<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
درباره وبلاگ

<-BlogAbout->
آرشيو مطالب
امکانات وب